Kimyasaldan Biyolojiğe Dönüşüm

Biyolojik Göletler sıfırdan inşa edilebildiği gibi halihazırda yer alan kimyasal göletler de biyolojik göletlere dönüştürülebilir.

Biyolojik Göletler, kimyasal göletlerdeki sistemden farklı olarak ekosistemlerindeki bitkiler ve faydalı bakteriler sayesinde kendi kendini temizler. Kimyasal göletler biyolojik gölete dönüştürülürken doğadaki dengeyi örnek alarak sudaki yosun konsantrasyonu mikro-organizmalar yolu ile azaltılır, fosfor su içinde dengede tutulur.

Kullanılan kimyasallar nedeniyle yaşama elverişli olmayan kimyasal göletler, Biyolojik Gölete dönüştürüldüklerinde canlı birer ekosistem haline gelirler ve içinde yer alan bitkiler dışında balık, kurbağa gibi canlılar için de yaşama elverişlidirler.

Var olan bir kimyasal göletin, biyolojik gölete dönüştürülmesi hem kaynakların verimli kullanılmasını sağladığı için hem de projede artık kimyasal kullanımı olmadığı için çevre dostu bir yatırımdır.

cem botanik - hizmetler - Gölet Dönüşüm

Yaşayan Ekosistem

Bio Filtre

Doğal pH dengesi

İçme Suyu Kalitesi

Sıfır Kimyasal

Sıfır Yosun Oluşumu

Düşük Bakım Maliyeti

Yüksek Tasarruf

cem botanik - hizmetler - Gölet Dönüşüm

Türkçe